Péče a čištění koberců

Aby si váš koberec uchoval svůj pěkný vzhled, doporučuje se jeho pravidelné čištění.

Skvrny na koberci by se měly zásadně odstraňovat hned. V závislosti na stupni znečištění koberce může být kromě každodenního a dílčího čištění potřeba i čištění hloubkové.

Počáteční čištění

Na počátku je váš koberec nutné vysát, aby se odstranila vlákna, která se odpojila při výrobě, a vlas koberce dosáhl svého plného objemu.

Každodenní čištění

Každodenní čištění přispívá rozhodující měrou k dlouhodobému zachování kvalitativních vlastností koberce. K čištění by se měl používat pokud možno vysavač určený pro domácí použití s hladkou hubicí nebo kartáčem (bez rotačního kartáče).

Dílčí čištění

Pokud jsou znečištěny dílčí plochy koberce, doporučujeme práškové čištění. Koberec se posype speciálním čisticím práškem, který se pomocí kartáče vetře do koberce, a poté, co bezezbytku vyschne, se opět vysaje vysavačem.

Hloubkové čištění

Při mimořádně silném znečištění a vysokém namáhání bude nezbytné hloubkové čištění, které by měl provést odborník vybavený odpovídajícím speciálním strojem nebo specialzovaná čístírna.

Na výběr jsou různé čisticí metody:

  • metoda extrakčního čištění: pomocí extraktoru se napění čisticí prostředek, vžene do povrchu koberce a okamžitě zase vysaje. Po uschnutí je koberec nutné ještě jednou vysát kartáčovým vysavačem.
  • kombinovaná metoda: pomocí speciálního stroje se do koberce vžene čisticí kapalina. Po krátkém působení se pěna vytvořená extraktorem a na ni navázané nečistoty vysají a čištěný povrch se okamžitě znovu opláchne. Až do úplného vyschnutí se na koberec nesmí vstupovat!

Odstraňování skvrn

Každá skvrna se nejsnáze odstraňuje, když to uděláte okamžitě. Jakmile skvrna zaschne, může dojít k chemické reakci s kobercem a trvalému negativnímu ovlivnění vzhledu. Při veškerém čištění a/nebo odstraňování skvrn je důležité používat pouze přípravky pro extrakční čištění a odstraňovače skvrn určené speciálně na koberce. Nikdy nepoužívejte prostředky na umývání nádobí, prací prostředky na jemné tkaniny ani podobně působící látky, protože zůstanou vězet v koberci jako lepivá hmota a způsobí, že se vyčištěná místa znovu ušpiní dříve než okolí.

Skvrny odstraňujte co možná nejdříve! Nesnažte se skvrnu nikdy odstranit silným třením nebo kartáčováním!

Při znečištění, které jde obtížně odstranit, je důležité znát původ skvrny, aby bylo možné k jejímu odstranění použít správnou metodu. Při nesprávné aplikaci nebo použití nesprávného prostředku se problém může dokonce ještě zhoršit, a může dojít k nenapravitelnému poškození koberce. V případě potřísnění koberce kávou, čajem nebo červeným vínem před použitím čisticího prostředku s bělicím účinkem bezpodmínečně nejprve ověřte, zda prostředek nemění barevnost koberce, a sice na některém místě na koberci, které není tolik vidět.

Okamžité ošetření skvrn na bázi vody

1) Na skvrnu pokud možno okamžitě lehce přitlačte savé bílé (bez potisku) papírové utěrky, a to postupně směrem od okraje skvrny do středu. Skvrnu netřete. Pokračujte tak dlouho, dokud je co odsávat. Utěrky několikrát vyměňte, aby bylo stále zaručeno optimální sání.

  1. a) Vysoce viskózní kapaliny nejprve co nejvíce odstraňte lžičkou, postupujte zvenku dovnitř. Skvrnu, která zbude, v případě potřeby navlhčete trochou vody a pokračujte bodem 1.
  2. b) Skvrny, které mají po přischnutí tendenci tvořit na povrchu krustu (např. při vylití sladkého nápoje), nejprve odsajte savými papírovými utěrkami, jak je popsáno v bodě 1. Poté poskvrněný povrch opatrně otřete vlhkým bavlněným hadrem, aby se rozpustily a odsály lepivé látky.

2) Položte na skvrnu balíček z několika vrstev papírových utěrek a zatižte.

3) Po uplynutí 24 hodin papírové utěrky odstraňte a koberec na tomto místě důkladně vysajte.

4) Pokud se ani po tomto zákroku nepodaří odstranit skvrnu bezezbytku, použijte odstraňovač skvrn vhodný pro danou skvrnu. Řiďte se návodem výrobce.

 

Abeceda skvrn

Alkohol Znečištěnou oblast vyčistěte bavlněným hadrem namočeným do vlažné vody.

Barva (olejové pigmenty) Skvrnu vyčistěte běžně dostupným technickým benzinem, v případě potřeby čištění několikrát zopakujte.

Čokoláda Vymyjte alkoholem a následně vyčistěte teplou vodou.

Káva/čaj Skvrnu okamžitě vyčistěte savým bavlněným hadrem a vodou. Skvrnu od kávy nenechte zaschnout.

Kolové nápoje Skvrnu pokud možno okamžitě navlhčete vlažnou vodou a vyčistěte lehkým poťukáváním bílým bavlněným hadrem.

Krev navlhčete studenou vodou a nechte vodu působit. Poté skvrnu vyčistěte lehkým poťukáváním savým bavlněným hadrem.

Mastnota Namočte bílý bavlněný hadr do technického benzinu a skvrnu vyčistěte lehkým poťukáváním.

Moč Namočte bílý bavlněný hadr do vody a postižené místo vytřete.

Pivo/mléko Skvrnu vyčistěte lehkým poťukáváním bílým bavlněným hadrem namočeným v technickém benzinu nebo alkoholu a následně vytřete čistou vodou.

Propiska Namočte bílý bavlněný hadr do alkoholu a skvrnu vyčistěte lehkým poťukáváním.

Vosk ze svíček z koberce odstraňte pomocí savého papíru a žehličky (nízký teplotní stupeň). Místo následně vyčistěte pomocí bílého bavlněného hadru a technického benzinu.

Žvýkačku zmrazte bezbarvým mrazicím sprejem (na trhu existují výrobky určené speciálně na textilní vlákna, které zamezují změně barevnosti: „spreje na odstraňování žvýkaček“). Následně ji rozdrťte kladivem nebo podobným nástrojem a místo okamžitě vysajte. Skvrnu potom vyčistěte technickým benzinem.

 

UPOZORNĚNÍ: jedná se o obecně známé tipy na odstraňování skvrn a firma INKU International, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené využitím těchto postupů!

VŽDY SE ŘIĎTE POKYNY VÝROBCE KOBERCE, DODRŽUJTE POKYNY K ČIŠTĚNÍ UVEDENÉ NA SPODNÍ STRANĚ KOBERCE!

ŽÁDEJTE ODBORNÉ ČIŠTĚNÍ.